Dobra mapa, albo tania.

W naszej pracy stawiamy na precyzję, dokładność, sumienność i terminowość. Korzystamy z nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać z dużą precyzją wszelkie zlecenia.

slider image slider image slider image slider image slider image

Budowa domu

Wytyczenie budynku lub obiektów budowlanych wymagane jest do wejścia na teren budowy ekipy budowlanej i rozpoczęcia budowy zgodnie z projektem.

Wyznaczenie granic działki

Wznowienie i ustalenie granic wykonuje się w celu uregulowania stanu prawnego działki bądź w przypadku budowy nowego ogrodzenia (gdy właściciel nie zna położenia granic).

Podziały nieruchomości

Podział działki przeprowadzany jest zwykle dla celów notarialnych - zniesienia współwłasności nieruchomości lub wydzielenia nowej nieruchomości, którą chcemy następnie sprzedać.

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu budowlanego. Mapa ta jest ważna do momentu, gdy nie wystąpią jakiekolwiek zmiany w terenie.

Wykrywanie kabli elektrycznych podziemnych

Wykrywaniem kabli elektrycznych podziemnych (pod napięciem) do głębokości 1,5m.

Geodezja inżynieryjna

- Tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu.

- Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy/przebudowy dróg.

- Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy obiektów budowlanych.

- Badanie odchylenia płaszczyzn poziomych i pionowych mostów, wiaduktów.

- Badanie osiadania budynków i budowli.

Gdzie pracujemy?

Świadczymy usługi geodezyjne w całym woj. lubelskim, najczęściej na terenie m. Lublin, powiatu lubelskiego, opolskiego, puławskiego, świdnickiego i krasnostawskiego.

Dlaczego warto nas wybrać?

- oferujemy szeroki zakres usług geodezyjnych.

- posiadamy wysokiej klasy sprzęt geodezyjny.

- posiadamy doświadczone zespoły pomiarowe.

- szybko realizujemy powierzone nam zadania.

- wykonujemy mapy w wersji analogowej i numerycznej.

Jaki jest koszt naszych usług geodezyjnych?

Każda usługa jest wyceniana indywidualnie, w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia. W przypadku małych zleceń koszt usługi może być podany telefonicznie. W przypadku dużych zleceń będzie wymagane dostarczenie projektu lub podanie wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do wyceny roboty (np. długość sieci, ilość przyłączy, itp.). Zapraszamy do kontaktu pod numer 792-620-236.

Zapraszamy do kontaktu

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-17.