geodezja

tel.: 792-620-236

email: geodeta@budmap.pl

 
 

W jakim celu przeprowadzamy wznowienie granic działki?

Wznowienie granic wykonuje się w celu uregulowania stanu prawnego działki bądź w przypadku budowy nowego ogrodzenia (gdy właściciel nie zna położenia granic).

 

Ile to kosztuje?

Każda usługa jest wyceniana indywidualnie, w zależności od wielkości zlecenia. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 792-620-236.

 

Etapy realizacji zlecenia:

• Przyjęcie zlecenia (wymagane dane dotyczące położenia działki: miejscowość, ulica, obręb ewidencyjny, numer działki)

• Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym lub Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

• Oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych) niezbędne do realizacji zlecenia

• Wykonanie pomiaru w terenie - wnowienie lub ustalenie na nowo granic nieruchomości (spisanie protokołu ze wszystkimi stronami wcześniej powiadomymi o czynnościach geodezyjncych)

• Wykonanie mapy wznowienia znaków granicznych i skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w ODGiK (kontrola trwa ustawowo do 6 dni roboczych)

• Przekazanie gotowej mapy Zleceniodawcy (w zamówionej ilości egzemplarzy)

• Rozliczenie zamówienia (wystawienie rachunku)

 

DO POBRANIA:

1.) Zgłoszenie zmian danych do ewidencji gruntów i budynków

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 

 

 

     
 
   
BUDMAP © 2012
All Rights Reserved.