geodezja

tel.: 792-620-236

email: geodeta@budmap.pl

 
 

W jakim celu przeprowadzamy tyczenie?

Wytyczenie budynku lub obiektów budowlanych wymagane jest do wejścia na teren budowy ekipy budowlanej i rozpoczęcia budowy zgodnie z projektem. W przypadku tyczenia sieci uzbrojenia terenu (gaz, woda, energia, kanalizacja) odpowiednie wyznaczenie na gruncie osi przebiegu oraz punktów załamania sieci pozwala na precyzyjne zlokalizowanie wykopu pod projektowane media.

 

Ile to kosztuje?

Każda usługa jest wyceniana indywidualnie, w zależności od wielkości zlecenia. W przypadku małych zleceń koszt usługi może być podany telefonicznie. W przypadku dużych zleceń będzie wymagane dostarczenie projektu lub podanie wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do wyceny roboty (np. długość sieci, ilość przyłączy, itp.). Kontakt telefoniczy pod numerem 792-620-236.

 

Etapy realizacji zlecenia:

1. Przyjęcie zlecenia - określenie lokalizacji dla tyczonego budynku lub sieci uzbrojenia terenu (miejscowość, ulica, numer działki).

2. Przekazanie geodecie kopii projektu (może być w formie elektronicznej - skanu).

3. Opracowanie geodezyjne projektu.

4. Wytyczenie w terenie osi lub naroży fundamentów budynku / wytycznie w terenie sieci uzbojenia terenu (przyłączy).

5. Wpis do dziennika budowy.

6. Rozliczenie usługi (wystawienie rachunku).

 

 
 

 

     
   
   
BUDMAP © 2015
All Rights Reserved.