geodezja

tel.: 792-620-236

email: geodeta@budmap.pl

 

 

W jakim celu potrzebna jest mi mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu budowlanego. Mapa ta jest ważna do momentu, gdy nie wystąpią jakiekolwiek zmiany w terenie.

 

Ile to kosztuje?

Każda usługa jest wyceniana indywidualnie, w zależności od wielkości zlecenia. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 792-620-236.

 

Etapy realizacji zlecenia:

• Przyjęcie zlecenia (wymagane dane dotyczące położenia działki: miejscowość, ulica, obręb ewidencyjny, numer działki)

• Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym lub Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

• Oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych) niezbędne do realizacji zlecenia

• Wykonanie pomiaru w terenie (porównanie mapy z terenem)

• Skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w ODGiK (kontrola trwa ustawowo do 6 dni roboczych)

• Przekazanie gotowej mapy Zleceniodawcy (w zamówionej ilości egzemplarzy)

• Rozliczenie zamówienia (wystawienie rachunku)

 

 

Mapy można wykonać w dwóch wariantach:

1. mapy papierowe (analogowe)

2. mapy numeryczne (cyfrowe w formacie .dwg)

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 

 
 
   
BUDMAP © 2015
All Rights Reserved.