geodezja

tel.: 792-620-236

email: geodeta@budmap.pl

 

 

W jakim celu przeprowadzamy inwentaryzację?

Po zakończeniu prac budowlanych musimy budynek lub inny obiekt budowlany zgłosić do odbioru i użytkowania. Podobnie jest z siecią uzbrojenia terenu (przyłączem gazowy, wodociągowym, itd.). Jednym z podstawowych dokumentów potrzebnych do tego jest pomiar powykonawczy inwestycji i sporządzenie mapy inwentaryzacji. Powstała dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Geodeta stwierdza również, czy dany budynek lub przyłącze zostało zrealizowane zgodnie z projektem czy też są odstępstwa.

Ile to kosztuje?

Każda usługa jest wyceniana indywidualnie, w zależności od wielkości zlecenia. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 792-620-236.

 

Etapy realizacji zlecenia:

• Przyjęcie zlecenia od inwestora

• Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym lub Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

• Oczekiwania na materiały wyjściowe z ODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych) niezbędne do realizacji zlecenia

• Wykonanie pomiaru w terenie

• Skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w ODGiK (kontrola trwa ustawowo do 6 dni roboczych)

• Przekazanie gotowej mapy Zleceniodawcy (w zamówionej ilości egzemplarzy)

• Rozliczenie zamówienia (wystawienie rachunku)

 

DO POBRANIA:

1.) Karta budynku

2.) Zgłoszenie zmian danych do ewidencji gruntów i budynków

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
Copyright BUDMAP © 2015
All Rights Reserved.